Thử Game

Bạn đã bỏ rác vào thùng như em bé này chưa?
Bạn đã bỏ rác vào thùng như em bé này chưa?

Kien 1

Download Game Con kiến 

Game đã được bổ xung nhạc, phần thưởng ( kiến chạm vào lá được cộng thêm 10 điểm). Hãy thử xem được bao nhiêu điểm?

Download Game Con kiến startup

Đây là phần đầu tiên Game con kiến, học làm (amatuer) bằng phần mềm game maker, và sẽ được bổ xung liên tục. Mời mọi người download  về giải nén, chạy thử và cho một comment về nó nhé.

Hướng dẫn chơi

Start: Nháy chuột trái vào biểu tượng con kiến trên chiếc lá. Nháy chuột trái con kiến đi lên, bỏ chuột con kiến đi xuống. Kiến chạm vào đá chơi lại từ đầu. Kiến chạm vào lá được cộng thêm điểm.

Chúc các bạn vui vẻ.

Xin cảm ơn!

Phần mềm làm Game maker studio

Download