Category: BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Vui chơi cùng túi ni lon 0

Hoa “tắm” thuốc sâu

Hoa “tắm” thuốc sâu: Phái đẹp mất quà vì sợ độc (Bảo vệ người tiêu dùng) – Chứng kiến công nghệ “tắm” thuốc trừ sâu cho hoa, nhiều người khẳng định sẽ không lựa...