Đăng ký tìm người giúp việc

Đăng ký miễn phí

MẶT

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tên công việc:

Thông điệp

 

 

 

hhqbx01_aikvCần một người giúp việc là nữ;

tuổi từ 18-50;

Sức khoẻ:……..

Tính tình:……

Ngoại hình:……

Thời gian làm: 24/24giờ trong ngày, tháng nghỉ 2 ngày;

Công việc: công việc nội trợ trong gia đình.