Đăng ký tìm việc làm

Đăng ký miễn phí

Ảnh đăng chụp cách ngày đăng không quá 6 tháng.

cropped-Anh-dai-dien-1.png

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Việc cần tìm:

Thông tin cá nhân

 

 

hhqbx01_aikvMai Tuyết
Tuổi: 45

Chưa chồng, con;

Sức khỏe tốt.

Cần tìm công việc: Giúp việc gia đình;

Thời gian làm việc: 24/24, hoặc theo giờ…

Cá tính: Ưa nhìn, nói giọng dễ nghe, vui vẻ, không để ý người khác…

Liên hệ: Email ………………………., Điện thoại………………………

 

 

 

 

1425225485-1-baoXuân Sang
Tuổi: 45

Đã có chồng, con;

Sức khỏe tốt.

Cần tìm công việc: Giúp việc gia đình;

Thời gian làm việc: 24/24, hoặc theo giờ…

Cá tính: Ưa nhìn, nói giọng dễ nghe, vui vẻ, không để ý người khác…

Liên hệ: Email ………………………., Điện thoại………………………