Công chức, viên chức Việt Nam hiện nay.Tự hào hay xấu hổ?

Quyền lực mềm của “đầy tớ” và nỗi niềm ngại va chạm của “ông chủ”

Sau khi đã “chen” toát hết mồ hôi hột được một suất “đầy tớ của dân” thì bề ngoài tỏ vẻ rất tự hào vì mình “đủ tiêu chuẩn” thi đỗ, nhưng trong lòng thì “ngậm bồ hòn khen ngọt”. Phần lớn “đầy tớ của dân” ở vào vị trí làm việc không như mong đợi, với đồng lương ít ỏi thì sinh ra chán nản thiếu động lực phấn đấu. Bỏ thì thương, vương thì tội. Tiền thì mất nhiều, bỏ không làm nữa đi tìm việc khác thì tiếc của. Ở lại tiếp tục làm điều gì sẽ sảy ra?

Đến công sở đánh trống ghi tên, đỡ xấu hổ với bạn bè và người thân?

Đến công sở để tìm cách thu hồi “vốn”? Công chức, viên chức thu hồi “vốn” bằng cách nào đây?

Ở mỗi vị trí của mình, mỗi người đều có sự hiểu biết nhất định về pháp luật để hoàn thành công việc được giao. Sự hiểu biết đó theo đúng công việc của “đầy tớ” là phục vụ “ông chủ”, thế nhưng ngược lại là giấu diếm thông tin, làm khó “ông chủ”. “Ông chủ” điều kiện tiếp cận các văn bản pháp luật bị hạn chế, thiếu thông tin nên phải nhẹ nhàng nhờ cậy “đầy tớ”. Từ những việc làm đó “đầy tớ” đã tạo cho mình một “quyền lực”, “ông chủ” sẽ là người chịu sự “đè nén” của “quyền lực” ấy.

Ví dụ một số việc cụ thể thể hiện quyền lực của “đầy tớ” chảng hạn như ở bệnh viện, nếu “ông chủ được khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế thì “đầy tớ” nói tiêm thuốc cho người bệnh có hai loại kim tiêm ” loại tiêm đau, loại tiêm đỡ đau hơn” rất thoải mái “ông chủ” tuỳ chọn. Muốn không đau thì bồi dữơng cho “đầy tớ”. Ở bệnh viện sản nhi, thai phụ vào sinh đẻ, sau khi sinh đứa trẻ được “đầy tớ” bế ra ngoài phòng đẻ để trao cho người nhà sản phụ, tại nơi này thì phải “tiền trao” mới “múc cháo” ( có tiền thì mới được nhận con, theo quy định chung ở bệnh viện tôi đang nói đến là 1.000.000 đồng tiền Việt Nam, phải đủ không được thiếu, miễn mọi lý do). Các “ông chủ”, “bà chủ” nói truyền tai nhau rằng “không có tiền, hoặc thiếu thì thai phụ nằm trong phòng đẻ sẽ gặp nguy hiểm do “đầy tớ” tạo ra như gây đau đớn, gây băng huyết sau khi sinh, lấy sót nhau thai… chỉ nghe thế thì “ông chủ”, ” bà chủ” nào giám trái ý của “đầy tơ'”. Thật là đã trả công cho rồi lại còn đòi tiền “bồi dưỡng” vì làm vất vả, công thấp “không đủ sống”.

(còn tiếp)

 

You may also like...