Hồ sơ Panama – Panama papers

213 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama.

Họ làm gì ở thiên đường thuế?

Họ là những ai? Xem ở đây

You may also like...