Nước mắm Hạnh Phúc đóng cặn

Nước mắm Hạnh Phúc đóng cặn: Nhà xản xuất không thông báo thu hồi

 (NTD) – Liên quan đến việc người tiêu dùng phản ánh nước mắm Hạnh Phúc chưa dùng, còn hạn sử dụng đã bị đóng cặn đen, kết tủa trắng lơ lửng ở đáy chai, nhà sản xuất đã nhận do sơ xuất kỹ thuật trong quá trình làm nước mắm, nhưng không hề có động thái thu hồi.

You may also like...