Clip

Clip: Điều gì xảy ra khi mọi người trên Trái Đất nhảy cùng lúc

 Theo Business Insider, hai nhà vật lý Paul Sutter tại Đại học Ohio State và Mark Boslough tại Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia, Mỹ, nghiên cứu tác động khi 7 tỷ người trên Trái Đất cùng nhảy một lúc. Động đất cấp 8 và sóng thần cao hơn 30 m chỉ là hai trong số nhiều thảm họa sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người trên Trái Đất nhảy lên cùng một lúc. Xem tiếp…

You may also like...