Vì sao nhiều khói, bụi?

Do suy nghĩ của chúng ta

 

Thích nhiều quần áo...

Thích nhiều quần áo…

Thích nhiều túi , nhiều giầy...

Thích nhiều túi , nhiều giầy, nhiều quần áo…

thích Ôtô, máy bay...

thích Ôtô…,

1_3

máy bay…

Để phục vụ cái sự thích của chúng ta nên phải phát triển công nghiệp,….

Khói của nhà máy

Khói của nhà máy thải vào trong không khí …

Phương tiện vận tải gây khói bụi....

Phương tiện vận tải gây khói bụi….

không khí bị nhiễm khói bụi...

không khí bị nhiễm khói bụi…

Không ai nhận ra ai....

Không ai nhận ra ai….

Khi đi ngủ...

Khi đi ngủ…

và đến lúc nào đó thể xác chúng ta sẽ như thế này....

Và …. đến lúc nào đó thể xác chúng ta sẽ như thế này…. cũng chỉ vì cái sự thích….

You may also like...